איך לראות שדות משתמש

בכרטיס פריט, כרטיס לקוח, או כל חלון אחר בסאפ, ניתו להוסיף "שדות משתמש" – אלה שדות אשר לא קיימים במערכת הבסיסית, אבל אפשר להוסיפם בקלות.

כדי לראות את השדות האלה, ראשית יש לפתוח את החלון הרלוונטי. למשל, נכנס לכרטיס פריט.

כשהחלון של כרטיס הפריט פתוח, יש ללכת לתפריט הראשי ולבחור תצוגה > ניהול שדות משתמש.
וכעת נראה את שדות המשתמש: