הקצאת רשיון למשתמשים

כדי להקצות רשיון למשתמש סאפ, יש להכנס לתפריט הראשי > מנהלה > רשיון > ניהול רשיונות.

בלשונית הראשונה, "הקצאה", יש לבחור את המשתמש הרצוי, ובצד שמאל של המסך לסמן V ברשיון מסוג Proffessional User (או ברשיון מוגבל, מסוג Limited, אם רלוונטי).

הרשיונות בסאפ מוקצים לשמות משתמשים, כלומר אם סיפקת רשיון למשתמש בשם "יוסי" בחברה א', אוטומטית יש רשיון שמוקצה למשתמש "יוסי" בחברה ב'.

בלשונית "רכיבים" ניתן לראות את כל רכיבי הרשיון המוגדרים בשרת.