SendDoc – חתימה ושליחת מסמכים

חתמו דיגלית ושלחו מסמכים במייל ללקוחות ולספקים שלכם.

באפליקציה זו תקבלו מעקב אחר המסמכים ששלחתם, ותוכלו לשלוח במרוכז מספר גדול של מסמכים (למשל לצרכי גבייה).

אפליקצייה זו זמינה במרכז האפליקציות – sAPP Store.