מודולים מערכתיים

מודולים אלו נותנים פתרון אורך (Vertical) – כלומר פתרון אשר נותן מענה לכל צרכי הארגון בתעשייה מסויימת עבורה פותח המוצר.