Budget Master – מודול ניהול תקציב

רוצה לנהל תקציב בצורה פשוטה?
Budget Master מאפשר בדיוק את זה. תוכל להגדיר מרכזי רווח וסעיפי תקציב לכל מרכז רווח
תעודות הרכש ותנועות היומן המשוייכות לסעיפים התקציב מאפשרים לקבל דיווח על תקצוב מול ניצול התקציב בפועל.
תכונות עיקריות:

  • הגדרת מרכזי רווח בארגון וקישורם לחשבון קיים במערת
  • שינוי שמות המימדים ומרכזי הרווח לפי צרכי הארגון
  • הגדרת סעיפים תקציביים למרכזי הרווח, שכפול סעיפים קיימים למרכזי רווח אחרים, ייבוא רשימות סעיפי תקציב מקבצי אקסל
  • תקצוב – שיוך של תנועות יומן/תעודות רכש/זיכויי רכש לסעיפי התקציב השונים
  • דיווח – הפקת דוח תקציב מלא