Royalty One – מודול תמלוגים

כמה תמלוגים מגיעים לשותפים שלך? בעזרת מודול התמלוגים שלנו תוכל לדעת בדיוק.
Royalty One תומך בחוזים פשוטים, המכילים אחוז תמלוג בלבד, ובחוזים מורכבים הכוללים מדרגות כמות, מדרגות כסף, ותלות בטווחי זמן ועוד.
תכונות עיקריות:

  • הגדרת חוזי חלוקת רווחים מול ספקים
  • ניהול מבצעי מכירות
  • דיווחי תמלוגים על סמך מכירות בפועל והקריטריונים שהוגדרו בחוזים