clickBank – דפי בנק ממבזק בנקאי

עדיין מזין דפי בנק ידנית? חסוך בזמן ובטעויות בקלדה.
ייבא בצורה אוטומטית את דפי הבנק של חשבונות החברה לתוך מערכת SAP, וזאת ע"י התממשקות עם מערכת המבזק הבנקאי של בזק.