שינוי בכללי דיווח באיחוד עוסקים

כללי דיווח חדשים באיחוד עוסקים - הודעה מאתר מע"מ

להלן הנחיה חדשה ממע"מ

כאשר חברה המדווחת למע"מ היא חברה באיחוד עוסקים, ובמערכת שלה יש ספק שהוא חבר באיחוד העוסקים, אז בכרטיס הספק של החבר יש להשאיר את השדה "מספר עוסק מאוחד" ושדה "VAT ID No" ריקים.

עד כה ניתן היה לרשום את מספר העוסק המאוחד (שהוא זהה למספר מע"מ של החברה המדווחת), ובהתאם לתקנה החדשה יש לדווח את מספר העוסק המורשה.

כאשר השדות של "ספק עוסק מאוחד" ו "VAT ID No" ריקים מנתונים, המערכת לוקחת את הנתון משדה "מספר עוסק מורשה".

במקרים של רכש מספק שהוא לא חבר באותו איחוד עוסקים של החברה המדווחת, אפשר לדווח את מספר העוסק באיחוד של הספק.

להזכירכם ב- SAP Business One:
מספר עוסק מורשה נלקח לדוח ה- PCN לפי הסדר הבא:

  • מהמסמך במקרה שהוא שונה מהמספר בכרטיס
  • שדה איחוד עוסקים בכרטיס
  • מספר עוסק למעמ
  • מספר עוסק מורשה